1. sotacons đã đăng chủ đề mới.

    Hệ thống tưới nhỏ giọt trọng lực

    Như chúng ta đều biết, công nghệ tưới nhỏ giọt là một cách để trình bày tưới nước tiết kiệm nhất, nhưng nó là tổng diện tích được tưới...

    Diễn đàn: Nội thất - Ngoại thất

    13/10/18