1. chogia đã trả lời vào chủ đề Keo Chống Thấm EPOXY SL 1400 Dung dịch gia cố kết cấu Epoxy.

    KEO CHỐNG THẤM PU - TC668 TC-668 là một loại bọt nhựa tổng hợp tiên tiến 1 thành phần gốc Polyurethane được sử dụng để sửa chữa các vết...

    17/7/18 lúc 09:47
  2. chogia đã trả lời vào chủ đề Keo Chống Thấm EPOXY SL 1400 Dung dịch gia cố kết cấu Epoxy.

    TC-UF 3000 (10kg) - keo trương nở gốc polyurethane TC-UF 3000 là một loại bọt nhựa tổng hợp tiên tiến 1 thành phần gốc Polyurethane được...

    13/7/18 lúc 12:50